Өркен және өркен жүйесі

Өркен және өркен жүйесі
Өркеннің морфологиялық бөлшектенуі. Буын және буынаралықтар. Бүршіктер, олардың құрылысы, орналасу ерекшеліктері және өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы. Бұтақтану, оның типтері және биологиялық мәні. Өркеннің төбелік өсуі. Өркеннің меристемалық төбесінің құрылысы мен қызметі, жапырақтардың орналасу заңдылығы. Жапырақтардың деңгейлік категориялары. Әртүрлі жапырақтылық (гетерофилия және анизофилия). Жапырақ мозаикасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *