Лилиопсидтер немесе дара жарнақтылар класы

Лилиопсидтер немесе дара жарнақтылар класы
Жалпы сипаттама. Эволюцияның негізгі бағыттары. Класс тармақтарына бөлінуі.
Алисматидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі.
Теңгебасгүлділер қатары. Теңгебастар (Сусактар) тұқымдасы. Құрылыс және экология ерекшеліктері. Гүлшоғырының, гүлдің құрылысы. Өкілдері.
Алисмагүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Алисмалар тұқымдасы. Құрылыс және экология ерекшеліктері. Гүлдің және жемістің құрылысы. Таралуы.
Елекшөптәріздігүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Елекшөптәрізділер тұқымдасы. Құрылыс және экологиялық ерекшеліктері. Гүлдің және жемістің құрылысы. Таралуы.

Шылаңгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Шылаңдар (Рдесттер) тұқымдасы. Экологиялық және құрылыс ерекшеліктері. Гүлдің, жемістің құрылысы. Таралуы.
Наядагүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Наядалар тұқымдасы. Құрылыс және биологиялық ерекшеліктері. Таралуы.
Лилиидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. Лалагүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Вегетативтік органдардың, гүлдің,
жемістің эволюциясы. Лалалар (Лилиялар) және Құртқашаштар (Касатиктер) тұқымдастары. Морфологиялық, анатомиялық және экологиялық ерекшеліктері. Таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні.
Амариллисгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Жуалар, Агавалар, Амариллистер, Иксиолириондар. тұқымдастары. Вегетатаивтік органдардың, гүлдің, жемістің құрылыс ерекшеліктері. Экологиясы.
Сүйсінгүлділер қатары. Сүйсіндер (Ятрышниктер немесе Орхидеялар) тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Гүл құрылысының ерекшеліктері. Тозаңдануға бейімділігі. Таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні.
Елекшөпгүлділер қатары. Елекшөптер (Ситниктер) тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Экологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Таралуы. Негізгі өкілдері.
Қияқөлеңгүлділер қатары. Қияқөлеңдер (Осокалар) тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Морфологиялық, анатомиялық және экологиялық ерекшеліктері. Гүлдің эволюциясы. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі. Өкілдері. Таралуы. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні.
Қоңырбасгүлділер қатары. Қоңырбастар (Злактар) тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Морфологиялық, анатомиялық және биологиялық ерекшеліктері. Гүлдің, гүлшоғының құрылысы. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі. Таралуы. Негізгі өкілдері. Қоңырбастардың табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні.
Арецидтер класс тармағы. Жалпы сипаттама. Қатарларға бөлінуі. Пальмагүлділер қатары. Пальмалар тұқымдасы. Жалпы сипаттама. Вегетативтік органдардың, гүлдің, жемістің құрылысы. Биологиялық ерекшеліктері. Таралуы. Негізгі өкілдері. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні.
Аройникгүлділер қатары. Жалпы сипаттама. Аройниктер, Ряскалар тұқымдастары. Морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Гүлдің эволюциясы. Таралуы. Мәні.
Қоғагүлділер қатары. Қоғалар (Рогоздар) тұқымдасы. Жалпы сипаттама.
Гүлдің, жемістің құрылысы. Таралуы.
Ескерту. Жоғарғы оқу орнының оқыту жоспары бойынша «Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы» курсына бөлінген сағаттар санына сәйкес жабықтұқымды өсімдіктер қатарларының және тұқымдастарының саны өзгертілуі мүмкін. Тұқымдастар сипаттамаларында туыстардың және түрлердің саны; географиялық таралуы, тіршілік формалары, гүлдің, гүлшоғырының, жемістің, тұқымның және вегетативтік органдардың құрылысы; эволюция қатарындығы орны, туыстық байланыстары; әлем және жергілікті флорадағы негізгі өкілдері (егер осы тұқымдастың жергілікті флорада сирек, реликтті, жойылуға айналған түрлері болса, оларды атап өткен жөн); топтың табиғаттағы және халық шаруашылығындағы мәні қарастырылуы тиіс.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *