Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер ұлпалары. Жіктелу негізі. Түзуші ұлпалар (меристемалар)

Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер ұлпалары.
Жіктелу негізі. Түзуші ұлпалар (меристемалар). Жалпы сипаттама. Меристеманың өсімдік денесіндегі орналасуына байланысты типтері. Меристема клеткаларының өсуі және жіктелуі. Меристемалық клеткалардың биологиялық маңызы.
Жабындық ұлпалар. Эпидерма. Құрылысы және қызметі. Эпидерманың негізгі клеткалары. Устьицалар. Трихомалар. Тамырдың алғашқы жабындық ұлпасы. Екінші жабындық ұлпа. Жасымықшалар. Қыртыс. Фотосинтезге қатысушы ұлпалар. Құрылысы және қызметі. Өсімдіктер денесінде орналасуы. Қорлық ұлпалар. Құрылысы және қызметі. Ауалық (аэренхима) ұлпалар. Сорушы ұлпалар: ризодерма, веламен, астық тұқымдастары ұрығындағы жарнақтың сорушы қабаты, тоғышар (паразит) өсімдіктердегі гаусторилер, гидропоттар. Заттардың өтуін реттеуші ұлпалар: эндодерма, экзодерма. Бөліп шығарушы ұлпалар. Метаболизмнің алғашқы өнімдері. Екінші өнімдері. Секреторлық клеткалар. Экзогендік құрылымдар (безді түктер, шірнеліктер, гидатодтар және жәндіктермен қоректенетін аз қорытатын «бездері»). Эндогендік құрылымдар (идиобластар, көп клеткалы қуыстар, сүт жолдар, шайыр жолдар және т.б. құрылымдар). Арқаулық ұлпалар. Колленхима, склеренхима. Колленхима түрлері (бұрышты, табақшалы және борпылдақ). Склеренхима түрлері (талшық, склеридтер). Өсімдік денесіндегі арқаулық ұлпалардың таралуы. Өткізгіш ұлпалар. Өткізгіш ұлпалар туралы түсінік. Ксилема және оның басты элементтері. Флоэма және оның басты элементтері. Трансфузиялық ұлпа. Талшықты өткізгіш шоқтар және олардың типтері.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *