Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің шығу тегі және олардың анатомия-морфологиялық жіктелуі

Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің шығу тегі және олардың анатомия-морфологиялық жіктелуі
Органикалық дүние жүйесіндегі жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің орны. Прокариоттар және эукариоттардың негізгі ерекшеліктері. Өсімдіктер және жануарлар, олардың ұқсастығы және айырмашылығы. Балдырлардың және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылымдық ұйымдасуының типтері. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер шығу тегі туралы гипотезалары. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылыққа шығуына байланысты анатомия-морфологиялық жіктелуі. Өсімдіктердің сыртқы құрылымының күрделіненуі. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктің денесінің ішкі құрылысына жіктелуі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *