Балдырлардың биологиясы және систематикасы

Балдырлардың биологиясы және систематикасы
Жалпы сипаттамасы. Морфологиясы. Прокариотты, .эукариотты балдырлар; балдырлардың талломдарының морфологиялық дифференциялануының кезеңдері. Монадалы, ризоподиальды (амебоидты), пальмеллоидты, немесе капсальды типтері, коккоидты, жіп тәрізді, гетеротрихальды, немесе әртүрлі жіп тәрізді, табақшалы (ұлпалы), сифонды немесе сифонокладальды болып келетін формалары. Эукариотты балдырлар цитологиясы. Клетка қабықшасы, цитоплазмасы, талшықтары, хлоропластар, стигма-көзшесі, митохондриялар, вакуольдері, ядросы.
Көбеюі. Вегетативтік көбею. Жыныссыз көбею. Жынысты көбею. Жынысты процестердің формалары. Гаметогенез. Копуляция. Тіршілік циклы.
Көкжасыл балдырлар бөлімі
Клетка құрылысының ерекшелігі. Көбеюі. Класқа бөліну принциптері. Таралуы, экологиясы, темофильді түрлері; көкжасыл балдырлардың азотфиксациясы. Ежелгі цианофиттер.
Қызыл балдырлар бөлімі. Талломдары, олардың құрылысы, пигменттері, көбеюі. Ядролық фазалары мен ұрпақ алмасуы. Кластарға бөліну принциптері. Басты өкілдері. Таралауы және экологиясы, шаруашылықта қолданылуы.
Жасыл балдырлар бөлімі. Талломның құрылысының әртүрлі типтері. Клетка құрылысы. Жасыл балдырлардың кластарға бөлінуі.
Chlorophytina бөлім тармағы. Нағыз жасыл балдырлар класы. Ульвалар классы. Charophytina бөлім тармағы. Тікеспелілер немесе конъюгаттар класы. Харалар класы. Талломның морфологиялық формаларымен типтері. Онтогенез. Таралуы және экологиясы
Охрофитті балдырлар бөлімі. Талломның құрылысы, пигменттері, қорлық заттары, көбею жолдары. Кластарға бөліну принциптері. Басты өкілдері. Охроттердің таралуы, экологиясы, қолданылуы.
Жалтырауық балдырлар класы. Жалпы сипаттамасы. Кластарға бөліну принциптері. Синуралар, феотамниелар, диатома (бациллалар) балдырлар кластары.. Сары-жасыл немесе трибофициялар балдырлар класы. Қоңыр немесе фукустар балдырлар класы.
Гаптофиттер бөлімі.
Динофиттер бөлімі. Динофитер және ноктилюктер кластары Криптофиттер бөлімі.
Эвгленалы балдырлар бөлімі. Клетканың құрылыс ерекшеліктері, денесінің дорзовентральды формасы, талшықтардың құрылысы және қызметтері; қозғалысы, көбеюі. Табиғатта және адам өміріндегі маңызы.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *