Өсімдік клеткаларының су потенциалын ағыс (Шардаков) әдісі арқылы анықтау

Өсімдік клеткаларының су потенциалын ағыс (Шардаков) әдісі арқылы анықтау.
1 молярлы ерітіндіден 8 пробирка алып, оның әрқайсысына 10 мл-денмынадай концентрациялы 1,0; 0,8; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; молярлі ерітінділер даярланады.
Даярланған пробиркалардың ішіндегі ерітінділер мұқият араластырылып, ол пробиркалардың тұстарына қойылған 8 кәрлен тигельдердің әрқайсысына өз тұсында тұрған пробиркадан 1 мл ерітінділер өлшеп құйылады. Тигельдердегі ерітінділерге тығын бұрғысымен тесіп алынған, көлемң бірдей болатындай үш- үштен жапырақ кесінділері салынады. Жапырақ кесінділері тигельдердегі ерітіндіде батып тұруы тиіс. 20 минут өткеннен кейін әр тигельге скальпель ұшымен 3 – 4 метилен кристалын салып араластырады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *