Эллипсис

Эллипсис – грек тіліндегі elleipsis – сөз тастау, қысқарту, кеміту деген сөзден шыққан термин. Яғни жазушы, немесе ақын белгілі бір ойды ерекше етіп көрсеткісі келсе, сөйлемнен сөздерді алып тастап, көп нүкте арқылы білдіреді. Эллипсис сөйлемнің, ойдың ықшамдылығын, әсерлілігін, өткірлігін арттырады. Эллипсисті сөй лем дердегі түсіп қал ған сөздердің мәні белгілі болады. Мысалы, Жау келіп қалды… – келіп қалды. Эллипсис адамдардың бірбірімен сөй лесу барысында, диалог түрінде көбірек қолданылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *