Роман


Роман (франц. – roman, нем. – roman, ағылш. – novel – орта ғасыр ларда латын тілінде емес, роман тілінде жазылған шығарма осы лай аталған) – сюжеттік құрылымы күрделі, көп желілі, кең ты ныс ты, кейіпкер бейнесін ол өмір сүрген уақыт, ол тірлік кешкен орта ауқы мында, жанжақты мүсіндейтін, басқа прозалық жанрларға қарағанда ұзақ уақытты, байтақ кеңістікті қамтитын көлемді эпикалық шығарма.
Роман жанрының бірнеше түрі бар. Мәселен, тарихи роман, де ректі роман, мемуарлық роман, публицистикалық роман, детективті роман т.б.
А. Ісмақова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *