Роза Мұқанова

Роза Мұқанова
1964 жылы туған
Роза Мұқанова – 1964 жылы 14 қазанда Шы ғыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Көлденең ауылында дүниеге келген.
«Жарық дүние» (1994), «Дүние кезек» (1997), «ҚұдіретКие» (2001) әңгімелері мен драмалық хи каяттары, ІІ томдық шығармалар жинағы (2007) жарық көрді. 2008 жылы «Көркем әдебиет» серия сымен «Жазушы» баспасынан әңгімелер жина ғы шықты. Аудармалары: 2001 жылы Рабғүзидің «Қиссасүләнбия» кітабын ал ғаш рет қазақ тіліне тәржімалады. 1996 жылы «Мәңгілік бала бейне» пьесасы қойылды. 2001 жылы «Қазақфильм» ки ностудиясы «Қыз жылаған» әңгімесінің желісімен кино түсірді.
Қазақстан Жастар одағы сыйлы ғы ның, «Жалын» журналының Т. Айбергенов атындағы сый лығының (1989), Халықаралық «Алаш» әде би сыйлығының лауреаты (2002).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *