Жаңашыл ұстаз өмір талабы

Жаңашыл ұстаз өмір талабы

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»
Н.Ә. Назарбаев

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қана- ғаттандыратын тың бағдарлама. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономика- ға кірігу тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсіл- дерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Біліктілікті арттыру курсында деңгейлеп оқыту бағдарламасының әдіс-тәсілдерінің теориялық негізін меңгере отырып, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін деңгейлеп оқыту бағдарламасын оқып үйреніп, практика кезінде бұл оқудың артықшылықтарына көз жеткізуге болады. Қазіргі таңда білімді өмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеу- де бұл оқу бағдарламасының алатын орны ерекше. Жаңартылған білім берудің мағыздылығы оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүр- гізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу дағдыларын қалыптасты- ру болып табылады. Жаңаша білім беру мазмұнында бағалаудың крите- риалды бағалау жүйесі енгізілді. Бұл бағалаудың сапалылығын, әр білім

алушының қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Білім алу- шының дамуын, қызығушылығын және де оқуға деген ынтасын арттыру- ға бағытталады. Критериалды бағалау екіге бөлінеді: қалыптастырушы және жиынтық. Қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады, тоқсан барысында мұғалім тарапынан жүйелі өт- кізіліп отырады. Жиынтық бағалау белгілі бір кезеңде оқу бағдарламасы мазмұнын меңгеру деңгейін анықтауға, тіркеуге мүмкіндік береді.
Қорыта айтқанда, технология, коммуникация мен ғылым салаларын- дағы елеулі өзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай ықпал ете оты- рып, 21 ғасырда табысты болу үшін әрбір азаматқа қажетті білім мен дағ- дыларды алға тартады. Білім беру бағдарламасының мазмұны, педагоги- калық тәсілдер және бағалау тәсілдері бір мақсатқа жұмылдырылуы тиіс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *