Жаңартылған білім– болашақтың кепілі

Жаңартылған білім– болашақтың кепілі
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»
Н.Ә. Назарбаев

Менің түсінігімдегі ұстаз – рухы таза, ой-өрісі биік, ұлты мен Отаны- ның болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші, өз бойындағы асыл қасиеттері мен білімін болашақ ұрпақтың бақыты мен кәдесіне жаратып, қоғамды өрге өркендетуші, жаңашылдық- тың бастаушысы, жүрегі – жылы, көңілі – дархан адам. Ұстаз ретіндегі негізгі ұстанымым: баланы тұлға деп тану, оның пікірімен санасу, кіш- кентай қуанышын, табысын бағалай білу.
Ұлтты тәрбиелейтін де, сол ұлттың болашағын қалыптастыратын да
– ұстаз. Бұл сөзіме ешкім дау айта алмас. Себебі, қоғам мұны дәлелдеп берді. Мұғалім шәкіртті ұлттық мәдениетке баули отырып, оны адамгер- шілікке, парасаттылыққа, жақсы қасиеттерге тәрбиелейді. Сайып келген- де, мұғалімнен білім алған әрбір жанның бойынан біліммен қатар, ұлтқа деген жанашырлықты байқасақ, онда ұстаз міндетінің өтелгені.
Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші
– білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан, әлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Бұл мәселені шешудің кілті ұс-таз қолында. Өйткені, ұстаз елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу – ұлы міндет. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздан үлкен жауапкерші- лікті талап етеді. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз маман- дығын шексіз сүйетін, бала үшін өзінің ұстаздық ғұмырын арнайтын ма-
мандар ғана сапалы да, жемісті еңбек ете алады деп ойлаймын.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу әрекетінің төрт түрін: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге ба- ғытталған. Бұл сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша түйінді дағдылар оқу жоспарында «спиральді» тәсілмен берілген. Қарапайымнан күрделіге қа- рай, бірте-бірте білім, білік пен дағдылары кеңейтіліп қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға тә- жірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін қайта өмірде қолдана білуіне бағытталған. Оқушы бойында әлеуметтік дағдылар, жалпы білім- нің іргетасы, танымдық белсенділігі, жүйелі оқу әрекетінің қалыптасуы- на оқу бағдарламаларында көңіл бөлінген.
Өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын, білімді де білікті мұғалімдер саны көбейе берсін.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *