Білім жүйесіндегі жаңарту заман талабы

«Білім жүйесіндегі жаңарту заман талабы»

«Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал, біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы».
А. Байтұрсынов

Бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін әлемде болып жатқан бар- лық жаңартуларға назар аудару керек: әлемдік өзгерістерге сәйкес дұрыс шешімдерді таба алу қажет. Білімді және ұтқыр және өмір шарттарына бағыттала алуы тиіс. Білім беру жүйесі өркениетті қоғам тұрғызудың не- гізгі іргетасы табылады. Барлық дамушы елдердің оқу жүйесіне назар ау- даруы кездейсоқ емес.
Тиімді оқу мен оқытудың кейбір тәсілдерінен: белсенді оқу, бірлескен оқу, саралау, пәнаралық байланыс, оқушылардың танымдық қажеттілік- терін қанағаттандыру, электронды оқу және жаңа технологияларды пай- далануға сонымен қатар Case study әдісінің: оқушылардың бойында жаңа қасиеттер мен іскерліктерді қалыптастыратындығына, әр түрлі өмірлік проблемаларды талдау және оларды шешу қабілетін дамытатындығына, ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын дамытатындығына шолу жасап, ерек- шеліктеріне тоқталып өттік.
Тек әдістеме пәндерін оқытуда емес жалпы оқу курсын оқытуда мен үшін бұл курстағы жаңалықтар үнемі назардан тыс қалдырмай, жаңашыл оқытушылардың іс-тәжірибесін мүмкіндігінше дұрыс пайдаланып, зер- деленіп, тиімді әдіс-тәсілдерді дұрыс таңдап, оларды барынша меңгеру тиімді болып табылады. Топпен жұмыс – бұл білім берудің сыни ойлауды дамыту мен бағалауда көмек береді.

Белсенді оқыту әдістемесі оқушыларға эксперимент жасап, мәнін ұғынып, түсінік қалыптастыруға, жаңа білімді бұған дейінгі біліммен байланыстыруға, қателіктер бізге өзімізді тексеріп, түсінігімізді жетілді- руге жол ашып нәтижесінде терең білімге көзқарасты өзгертеді.
Осы жаңаша әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, жүргізетін пәндерім- нен қысқа мерзімді жоспар құруды үйрендім, пәндерден ықшам сабақтар топтамасын құрастырдым. Әр сабағымда сандық технологияны, Венн диаграммасын, Бағдаршам, Балық қаңқасы, Рөлдік ойын, АВС стратегия- лары, Венн диаграммасы, Текстологиялық карта, Домино және көптеген басқа да әдіс тәсілдерді өз сабақтарымда жиі қолдануға тырысатын бола- мын. Себебі, бұл жаңашыл әдіс-тәсілдер студенттерге қатты ұнайтынды- ғын және келешекте біздің саналы да, парасатты студенттеріміз заманауи тұрғыда қалыптасқан маман тұлғасына айналатынына мен сенімдімін және жаңартылған білім беру бағдарламалары бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының мұғалімдерге берер көмегі көп деп есептейміз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *