Дәлелді зерттеулерге негізделген шетелдік ақпарат көздері

Дәлелді зерттеулерге негізделген шетелдік ақпарат көздері

Қазіргі жағдайда клиникалық мейіргерлердің зерттеуге оңтайлы тәсілдерді іздеу үшін дәлелді медицина принциптеріне негізделу керек.

Дәлелді ақпаратты пайдаланбас бұрын оларды табу қажет. Және оны қалай табуға болады?деген сұрақ пайда болады.Қазіргі уақытта кез келген ғылыми ақпаратты интернеттен табуға болады. Дәлелдемелердің барлық көздері сыни бағалаудан өтті және олардың көпшілігі электрондық түрде қолжетімді. Тұрақтыжаңартылған компьютерлік деректер базасы қажетті ақпаратты жедел іздестіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Кестеде мейіргерлік тәжірибе бойынша дәлелді ақпаратты қамтитын бүгінгі күні ең маңызды деректер базасы ұсынылған.

Мейіргерлік іс бойынша дәлелді ақпараттың негізгі электрондық көздері

Деректер базасы

Сипаттама

Интернеттегі адресс

CINAHL

1983 жылдан бастап 3 мыңнан астам журнал индекстелінген

www.cinahl.com

MEDLINE

pubmed

1966 жылдан бастап 12 млн мақала жарияланған

http://www.pubmed.com

Evidence-Based Nursing

Тәжірибелі мейіргерлердің мақалалары жараяланады

http://ebn.bmjjournas.com

Кокран кітапханасы

(The Cochrane Library

Жүйелі шолулар; емдік араласулар тиімділігі; бақыланатын клиникалық зерттеулер регистрі (ША);Бірнеше мәліметтер қоры бар:

http://www.theCochraneLibrary.com

Clinical Evidence

Клиникалық ұсыныстарды әзірлеуге арналған материалдар жинақталған

http://www.clinicalevidence.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *