Ағылшын тілінен емтихан сұрақтары

1. Әдістеме дегеніміз не?
A) мұғалімнің педагогикалық шеберлігі
B) тілді түсіне білуге үйрету
C) қойылған мақсатқа жете білу
D) балаларды шет тіліне үйрету
E) материалдың түрі
2. Педагогика ғылымындағы әдістеменің екі түрін көрсетіңіз:
A) оқыту әдістемесі
B) дамыту әдістемесі
C) тәрбиелеу әдістемесі
D) фонетикалық әдістеме
E) сөйлеу әдістемесі
3. Негізгі әдістемені белгілеңіз:
A) бақылау
B) түзету
C) жаттығу
D) таныстыру
E) қолдану
4. Шет тілін оқыту әдістемесінің зерттеу мәселесін көрсетіңіз:
A) шет тіліне оқыту әдістемесінің басқа ғылым салаларымен байланысы
B) шет тілін өз елімізде оқытудың тиімді жолдарын табу
C) шет тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру
D) материалдың таныс еместігі
E) тындап түсінуден және сөйден тұратын екі жақты процесс
5. Шет тілін оқытудың мақсаты дегеніміз не?
A) оқыту бағдарламасын анықтау
B) оқыту процесіне коммуникативтік бағыт беру
C) жоспарланған нәтижелерге жету
D) дауыссыз дыбыстың көптігі
E) тілдің сөздік құрамы туралы
6. Оқытудың мазмұнының негізгі үш компонентін көрсетіңіз:
A) грамматикалық, лексикалық, фонетикалық
B) тәжірибелік, ағартушылық, тәрбиелік
C) лексикалық, фонетикалық, ағартушылық
D) ағартушылық, тәрбиелік, грамматикалық
E) лингвистикалық, психологиялық, әдістемелік
7. Ағылшын тілін оқытудың жалпы дидактикалық қағидатын анықтаңыз:
A) ана тіліне сүйене оқыту қағидаты
B) іріктеп – араластыра оқыту қағидаты
C) тәрбиелеп оқыту қағидаты
D) жаза білу қағидаты
E) оқи білу қағидаты
8. Ағылшын тілін оқытудың неше қағидаты бар?
A) 5
B) 13
C) 10
D) 7
E) 3
9. Әр оқушының ерекшелігін, білім дәрежесін ескеріп, соған байланысты тапсырма беру – оқытудың қай қағидатына жатады?
A) қиын материалды жеңілдетіп беру қағидаты
B) көрнекілік қағидаты
C) жаза білу қағидаты
D) жеке ерекшеліктерін ескеру қағидаты
E) оқи білу қағидаты
10. Оқытудың ең негізгі құралын көрсетіңіз:
A) бағдарлама
B) кодоскоп
C) оқуға арналған кітап
D) журнал
E) жоспар
11. Көрнекі құралдардың екі тобын атаңыз:
A) заттық – бейнелік және таңбалы көрнекі құралдар
B) оқушыларға және оқытушыларға арналған көрнекі құралдар
C) сызбала мен модельдер
D) диктант
E) оқу
12. Оқытудың негізгі мақсатын көрсетіңіз:
A) тәрбиелік
B) тәжірибелік
C) дамыту
D) педагогикалық
E) дидактикалық
13. Оқу әрекеті мектепте шет тілін оқытудың қай кезеңінде басым болады?
A) бастауыш кезеңде
B) орта кезеңде
C) жоғары кезеңде
D) бастауыш кезеңде, орта кезеңде
E) орта кезеңде, жоғары кезеңде
14. Сабақтың ең маңызды бөлігі
A) жаттығулар орындау
B) мәтінді оқу
C) сөйлеу
D) оқу
E) тақпақ айту
15. Шет тілін үйренудегі негізгі қиындықтар
A) психологиялық
B) фонетикалық
C) физиологиялық
D) педагогикалық
E) дидактикалық
16. Тыңдауға берілген материалдардың мазмұнын түсіну мына жағдайға байланысты:
A) мәтінге
B) материалдың таныс еместігі
C) материалдың ерекшілігі
D) материалдың түрі
E) оқуға
17. Сөйлеу үшін қажетті алғы шарттарды анықтаныз:
A) фонетикалық дағдысы
B) грамматикалық ережені білу
C) жаза білу
D) оқи білу
E) сөйлеу дағдысы
18. Сөйлеу дегеніміз:
A) тыңдап түсіну процесі
B) тіл арқылы жүзеге асатын процесс
C) тындап түсінуден және сөйден тұратын екі жақты процесс
D) оқу
E) жазу
19. Ауызша жаттығулар мына іс-әрекеттердің қай түрін дамытады
A) жазуды
B) түсінуді
C) сөйлеуді
D) оқуды
E) жаттауды
20. Диалогтық сөйлеу түрі
A) сұрақ-жауап
B) әңгіме
C) сұрақ
D) жазу
E) оқу
21. Тыңдап-түсінуді дамыту жаттығулары
A) сөйлеу жаттығуы
B) оңайлатылған
C) арнайы жаттығулар
D) дағдылық
E) есту жаттығуы
22. Жазу жұмыстың түрлері
A) жаттығу
B) сөйлеу
C) диктант
D) оқу
E) есту
23. Ағылшын тілінде жазуға үйренудегі негізгі қиыншылық
A) ағылшын тілінде әріптердің көптігі
B) дыбыстың көптігі
C) дауыссыз дыбыстың көптігі
D) оқу
E) дауысты әріптердің заңдылықтарының болуы
24. Диктант жұмысының түрі:
A) жаттығу диктанты
B) бақылау диктанты
C) сөйлеу диктанты
D) сөздік
E) дыбыстық
25. Диктант жазғанда сөйлемді неше рет оқу керек:
A) 1 рет
B) 2 рет
C) 3 рет
D) 4 рет
E) 5 рет
26. 7-сыныптағы диктантағы сөздің мөлшері
A) 50 сөз
B) 40 сөз
C) 10 сөз
D) 30 сөз
E) 20 сөз
27. 10 сыныптағы диктанттың мөлшері
A) 30 сөз
B) 70 сөз
C) 100 сөз
D) 50 сөз
E) 40 сөз
28. Оқытудың түрін атаңыз:
A) түсініп оқу
B) оқу
C) аударма оқу
D) дауыстап оқу
E) жазу
29. Ағылшын тілін оқып үйрену үшін қандай жүйемен танысу керек?
A) тілдің әріптік жүйесімен
B) дыбыстың жүйесімен
C) әріптің, әрі дыбыстың жүйесімен
D) әріптің жүйесімен
E) сөздің жүйесімен
30. Ағылшын тілінде сөздің дыбыстық белгіленуі қалай аталады?
A) дауыс ырғағы
B) транскрипция
C) артикуляция
D) ассимиляция
E) дедуктивті
31. Грамматиканы оқытудың негізгі мақсаты
A) тілдің сөздік құрамы туралы
B) тілдің дыбыстық жүйесі туралы
C) тілдік грамматикалық құрылымы туралы түсінік беру
D) жаттығу туралы
E) сөйлеу
32. Грамматикалық сабағындағы негізгі оқу құралы
A) сөздік
B) кинофильм
C) грамматикалық кесте
D) тақта
E) көрнекілік
33. Грамматика сабағындағы ең қолайлы әдістің түрі
A) дедуктивтік
B) көрнекілік
C) әңгіме
D) жазу
E) сөйлеу
34. Грамматикалық жаттығудың түрін анықтаңыз:
A) тану жаттығуы
B) сөйлеу жаттығуы
C) есту жаттығуы
D) жазу жаттығуы
E) әңгіме
35. Жаңа сөздің мағынасын түсіндірудің (семантизация) дұрыс әдісін табыңыз:
A) ана тілге аудару, антонимдер, синонимдер, көрнекілік арқылы
B) антонимдер, синонимдер, сөз жасау белгілері бойынша жазылуын түсіндіру
C) сөздің анықтамасы арқылы түсіндіру, оқылуын түсіндіру, сөз жасау белгілері бойынша түсіндіру
D) тындап түсінуден және сөйден тұратын екі жақты процесс
E) дұрыс айту дағдыларын дамыту
36. Сөздің айтылуын және жазылуын, оқыту әдісін табыңыз.
A) оқыту ережесі, жазу, имитация, транскрипция
B) имитация, транскрпипция, аналогия, оқыту ережесі
C) тонограмма, имитация, аналогия, транскрипция
D) жазу жаттығуы
E) әңгіме
37. Факультативті сабақтардың негізгі сабақтардан айырмашылығы неде?
A) оқу әрекетінде
B) оқыту принциптерінде
C) оқыту құралдарында
D) әдіс-тәсілдер
E) әңгіме
38. Факультативті сабақтарға қандай оқушылар қатысады?
A) тек үздік оқушылар
B) тек білім деңгейі төмен оқушылар
C) барлық тілге қызығушылығы бар оқушылар
D) бастауыш сынып оқушылары
E) жоғары сынып оқушылары
39. Факультативті сабақтарда балалардың білімі қалай бағаланады?
A) тек «бес» деген бағаға
B) тек «төрт» пен «бес» деген бағаға
C) тек «үш» деген бағаға
D) тек «үш» пен «төрт» деген бағаға
E) баға қойылмайды
40. Сабақ жоспары дегеніміз…
A) мұғалімге арналған оқулықтың бір бөлігінің көшірмесі
B) мұғалімнің оқыту құралы
C) оқушының сабақ үстіндегі әрекетін анықтайтын құжат
D) мұғалім кітабы
E) оқулық
41. Әрбір оқушы ағылшын тілі сабағы курсы аяқталған кезде
A) 3000 сөз білуі керек
B) 4000 сөз білуі керек
C) 5000 сөз білуі керек
D) 1000 сөз білуі керек
E) 2000 сөз білуі керек
42. Шет тіліне үйретудің жоғарғы сатысына қандай сыныптар жатады?
A) 10-11
B) 9-10-11
C) 8-9-10
D) 7-8
E) 8-9
43. Бастауыш мектеп оқушыларының негізгі әрекеті қайсысы?
A) жазу әректі
B) оқу әрекеті
C) сөйлеу әрекеті
D) ойын әрекеті
E) әңгіме
44. Сабақтың барысымен танысу сабақтың қай бөлігіне жатады?
A) кіріспе бөлігіне
B) негізгі бөлігіне
C) қорытынды бөлігіне
D) ұйымдастыру
E) бағалау
45. Сабақтың барысында мұғалім фонетикалық жаттығуды неге өткізеді?
A) өзіне оқушылардың назарын аудару үшін
B) дұрыс айту дағдыларын дамыту үшін
C) балалардың білімдерін бағалау үшін
D) жаңа сабақты түсіндіру үшін
E) жаңа сабақты бекіту үшін
46. Шет тілінің негізгі оқыту бірлігі не?
A) мұғалім кітабы
B) оқулық
C) сабақ
D) журнал
E) кассета
47. Шет тілін үйрету тіл әрекетінің қандай төрт түрлі дамуын көздейді?
A) тыңдап түсіну, сөйлеу, жазу, оқу
B) сөйлеу, тыңдап түсіну, оқу, жауап беру
C) сөйлеу, жазу, тыңдап түсіну, әңгімелесу
D) оқу, жауап беру
E) тыңдап түсіну, әңгімелесу
48. Шет тілін оқытудың қай кезеңінде ауызша сөйлеу әрекеті негізгі түрі болып есептелінеді?
A) бастауыш
B) орта
C) жоғарғы
D) бастауыш, орта
E) орта, жоғарғы
49. Тыңдауға берілген материалдардың мазмұнын түсіну мына жағдайға айланысты:
A) мәтінге
B) материалдың таныс еместігі
C) материалдың ерекшілігі
D) материалдың түрі
E) оқуға
50. Сөйлеу үшін қажетті алғы шарттарды анықтаныз:
A) фонетикалық дағдысы
B) грамматикалық ережені білу
C) жаза білу
D) оқи білу
E) тыңдай білу
51. Сөйлесім әрекетінің түрлері
A) дауыстап оқу, жазылым, тыңдалым, айтылым
B) оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім
C) тыңдалым, айтылым, тілдесім, әңгімелесім
D) оқылым, сұхбаттасу, айтылым, тілдесім
E) хабарласым, тыңдалым, айтылым, тілдесім
52. Тілдесім түрлері
A) ресми, бейресми, әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік
B) мақсатты, бейресми, әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік
C) әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік, мақсатты
D) қалыптасқан, кәсіби, дербестік, міндетті емес
E) міндетті, әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік
53. Эксперимент әдісінің мақсаты
A) озат тәжірибені зерттеу
B) әдістемелік әдебиеттерді зерттеу
C) салыстыру
D) ұсынылған әдістің тиімділігіне көз жеткізу
E) оқулықты талдау
54. Дидактикалық ұстанымды көрсетіңіз
A) жүйелілік
B) таным теориясы
C) сөзжасам
D) эвристика
E) қайталау
55. Көрнекіліктің түрлері
A) көру көрнекілігі
B) оқулық
C) бағдарлама
D) дидактикалық материал
E) диктант
56. Оқу жоспары
A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру
B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі
C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат
57. Мемлекеттік білім беру стандарты
A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру
B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі
C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат
58. Оқу бағдарламасы
A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру
B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі
C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат
59. Оқулық
A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру
B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі
C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат
60. Таныс дыбысты айыру және тану тыңдап түсіну механизмі
A)диалогиялық сөз
B)сөздің есту қабілеті
C)айту
D)ауызекі тіл
E)тыңдап түсіну
61. Оқыту процесі
A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі
B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану
C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет
62. Сабақ
A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі
B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану
C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет
63. Дидактикалық принциптер
A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі
B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану
C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет
64. Білім
A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі
B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану
C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет
65. Дидактикалық принциптерге жатпайды
A) жүйелілік және бірізділік
B) үздіксіздік
C) белсенділік және саналылық
D) ғылымилық
E) теорияның практикамен байланысы
66. Оқыту әдістері
A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі
B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану
C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) оқытудың мақсат тіндеттеріне сай оның мазмұнын оқушыларға меңгертуде мұғалім мен оқушылардың қолданатын амал-тәсілдері мен құралдарының жиынтығы
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет
67. Білім беру мазмұнын құрайтын компоненттер
A) білім, іскерлік, дамыту
B) дамыту, іскерлік, дағды
C) білім, іскерлік, дағды, шығармашылық, эмоционалды-жігерлілік қатынас тәжірибесі
D) шығармашылық, эмоционалды-жігерлілік қатынас тәжірибесі, тәрбие
E) тәрбие, дамыту, дағды, білім
68. Білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар
A) Білім беру туралы Заң, мемлекеттік білім беру стандарты, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық
B) күнтізбелік жоспар, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық
C) Білім беру туралы Заң, Тіл туралы Заң, мемлекеттік білім беру стандарты
D) мемлекеттік білім беру стандарты, оқу жоспары, оқу бағдарламасы
E) Тіл туралы Заң, мемлекеттік білім беру стандарты, типтік бағдарлама
69. Оқыту процесінің функциялары
A) ойлау, тәрбиелеу, дамыту функциясы
B) білім беру, оқыту функциясы
C) дағды, іскерлік, тәрбиелеу, дамыту функциясы
D) іскерлік, дамыту, білім беру функциясы
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту функциясы
70. Заттар және бейнелеу көрнекілігін атаңыз
A) геометриялық фигура, муляж, макер, портреттер, кескіндеме, мүсін үлгілері
B) карталар, картограммалар, схемалар, диаграммалар, кестелер
C) диапозитивтер, диафильмдер, оқу киносы, оқу теледидары
D) грампластинкалар, магнитофильмдер, радиоқабылдағыш
E) хайуандар мен құстардың тұлыбы, кептірілген өсімдіктер, минералдар
71. Символикалық көрнекілік түрлерін атаңыз
A) геометриялық фигура, муляж, макер, портреттер, кескіндеме, мүсін үлгілері
B) карталар, картограммалар, схемалар, диаграммалар, кестелер
C) диапозитивтер, диафильмдер, оқу киносы, оқу теледидары
D) грампластинкалар, магнитофильмдер, радиоқабылдағыш
E) хайуандар мен құстардың тұлыбы, кептірілген өсімдіктер, минералдар
72. Экранды-динамикалық көрнекілік түрін атаңыз
A) геометриялық фигура, муляж, макер, портреттер, кескіндеме, мүсін үлгілері
B) карталар, картограммалар, схемалар, диаграммалар, кестелер
C) хайуандар мен құстардың тұлыбы, кептірілген өсімдіктер, минералдар
D) грампластинкалар, магнитофильмдер, радиоқабылдағыш
E) диапозитивтер, диафильмдер, оқу киносы, оқу теледидары
73. Дыбысты-техникалық көрнекілік түрлерін атаңыз
A) геометриялық фигура, муляж, макер, портреттер, кескіндеме, мүсін үлгілері
B) карталар, картограммалар, схемалар, диаграммалар, кестелер
C) диапозитивтер, диафильмдер, оқу киносы, оқу теледидары
D) грампластинкалар, магнитофильмдер, радиоқабылдағыш
E) хайуандар мен құстардың тұлыбы, кептірілген өсімдіктер, минералдар
74. Дидактика тарихында қалыптасқан оқытудың түрлерін атаңыз
A) дәстүрлі, дәстүрлі емес
B) дара оқыту, аралас оқыту
C) түсіндірмелі-илюстрациялы, проблемалы, бағдарламалы
D) жекелей оқыту, сыныптық оқыту
E) топтық оқыту, ұжымдық оқыту
75. Сөздік әдісіне жатпайтын әдіс
A) бақылау
B) әңгімелесу
C) сұхбат
D) түсіндіру
E) дәрісбаян
76. Іс-тәжірибелік әдіс
A) зертханалық, графикалық жұмыстар, жаттығу
B) түсіндіру, графикалық жұмыстар, жаттығу
C) зертханалық, графикалық жұмыстар, жаттығу
D) демонстрация, графикалық жұмыстар, жаттығу
E) зертханалық, бақылау, жаттығу, әңгімелесу
77. Жаттығу түрлерін атаңыз
A) лабораториялық , жазба, графикалық, оқу-еңбектік
B) сауалнама, жазба, графикалық, оқу-еңбектік
C) ауызша, жазба, графикалық, сұхбат
D) оқу-еңбектік, ауызша, бақылау, графикалық,
E) ауызша, жазба, графикалық, оқу-еңбектік
78. Сабақ құрылымы неше бөліктен тұрады
A) 7
B) 8
C) 10
D) 5
E) 6
79. Сабақ құрылымы
A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі
B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану
C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) сабақтың барысында оның құрамдас бөліктерінің, кезеңдерінің бір-бірімен ұштасып, белгілі тәртіппен жүзеге асырылуы
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет
80. Білімді бақылау түрлері
A) күнделікті бақылау, тақырыптық бақылау, қорытынды бақылау, рейтинг-тестік
B) жоспарлы бақылау, тақырыптық бақылау, қорытынды бақылау
C) бағдарламалы бақылау, қорытынды бақылау, күнделікті бақылау
D) күнделікті бақылау, машиналы бақылау, қорытынды бақылау
E) өзіндік бақылау , тақырыптық бақылау, сабақтық бақылау, рейтинг-тестік
81. Оқыту процесінде қалыптасқан бақылау формалары
A) ұжымжық, топтық, дербес
B) дербес, топтық, жекелік
C) фронтальды, сыныптық, дәстүрлі емес
D) дәстүрлі, фронтальды, топтық, дербес
E) фронтальды, топтық, дербес
82. Мектеп оқушыларының білімін бағалау үшін өткізілетін диктанттардың сөз саны VІІ сынып үшін шамамен мынадай нормаларда белгіленуі тиіс
A) 170 -180 сөз
B) 190 — 200 сөз
C) 120 –140 сөз
D) 140 -160 сөз
E) 200– 210 сөз
83. Мазмұндама түрлері
A) қысқа мазмұндама, толық мазмұндама, бақылау мазмұндама
B) аяқталған мазмұндама, аяқталмаған мазмұндама
C) сурет бойынша мазмұндама, толық мазмұндама
D) дайын әңгіме бойынша мазмұндама, қысқы мазмұндама
E) дайын әңгіме бойынша мазмұндама, сурет бойынша мазмұндама, кино, диафильм бойынша мазмұндама
84. Мектеп оқушыларының білімін бағалау үшін өткізілетін мазмұндама мәтінінің көлемі VІІ сынып үшін шамамен мынадай нормаларда белгіленуі тиіс
A) 200-250 сөз
B) 190 — 200 сөз
C) 400-450 сөз
D) 140 -160 сөз
E) 300-350 сөз
85. Дамыта оқыту технологиясының негізін салған ғалымдар
A) Т.В.Кудрявцев, М.И.Махмудов
B) Я.А.Коменский, Т.И.Шамова
C) Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, А.М.Матюшкин
D) Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин
E) Л.Н.Ланда, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин
86. Проблемелық оқыту технологиясының негізін салған ғалымдар
A) Т.В.Кудрявцев, М.И.Махмудов
B) Я.А.Коменский, Т.И.Шамова
C) Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, А.М.Матюшкин
D) Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин
E) Л.Н.Ланда, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин
87. А.Байтұрсынов негізін салған әдіс
A) Түсіндірмелі әдіс
B) Салыстырмалы әдіс
C) Эвристикалық әдіс
D) Дыбыс негізінде сауаттандыру әдісі
E) Әңгіме әдісі
88. Шет тілі сабағының индивидуализациясын қамтамасыз ету үшін, мұғалім:
А) Оқушылардың әр түрлі өмірлік тәжірибелерін және қызығушылықтарын қолданады
B) Тек қана күшті оқушылардан сұрайды, қалғандары үн қатпастан өз
тапсырмаларын орындайды
C) Әрбір оқушыға бүкіл сабаққа арналған жеке жазба тапсырма беріледі
D) Оқушылармен тақтада жеке-жеке жұмыс жасайды, қалғандары отырады
E) Барлық жауаптар дұрыс
89. Оқудың лингвистикалық ұстанымдарына жатқызады:
А) Концентризм ұстанымы
В) Қатысымдық
С) Пәнаралық координациялау
D) Ана тілінің ерекшеліктерін ескеру
E) Қолжетімділік және шамасына шақтық
90. Құнанбаева С.С бойынша шеттілдік білім беруде болуы тиіс:
А) Өзінің әдіснамасы
В) Оқушылардың мотивациясы
С) Білім, іскерлік және дағдылардың ерекше жиынтығы
D) Шетелдік оқу-әдістемелік құралдар
E) Уақыты шектелген болуы
91. Шет тілдік білім берудің әдіснамалық ұстанымдар қатарына жатады:
А) Сабақтастық
В) Құзыреттілік
С) Кәсіптік-бағдарланғандық
D) Қатысымдық
E) Тұлғаға орталықтанғандық
92. Активтік лексиканы ОМ бастапқы сатысында семантизациялаудың ең тиімді тәсілі:
А) Ойын әдісі
В) Түсіндірмелі аударма
С) Мән-мәтін
D) Сөз тудырушы элемент
E) Тіл көрнекілігіне сүйену
93. Қатысым мен мәдениетті зерделеудегі амалдардың бірі (У.Харт және С.С. Құнанбаева):
А) Дәстүрлі амал
В) Бейдәстүр амал
С) Дидактикалық амал
D) Орталықтық амал
E) Бағыттылық амал
94. «Зерттеу әдістері» әдістемелік категория:
А) Болмыс құбылыстарын тану мен зерделеу тәсілдері
В) Қолда бар заңдылықтардың көрініс табуы мен жинақтауы
С) Өзара байланысты және бірлік құрушы элементтердің жиынтығы
D) Оқыту барысында оқушы үйренуге тиістінің бәрі
E) Оқу-техникалық материалдар кешені
95. Әдістеме үшін педагогиканың анықтаушы басты категориялары:
А) Оқу-тәрбие
В) Қатысымдық
С) Саналылық
D) Шамаға шақтық
E) Анықтаушы негіз
96. Проблемалық жағдаят функцияларының бірі:
А) Ұйымдастырушы-ынталандырушы
В) Көрсетуші
С) Негіздеуші
D) Көшіруші
E) Айқындаушы
97. Оқыту технологиясының басты сипаттамаларының бірі:
А) Үнемділік
В) Мазмұндылығы
С) Перцептивтілігі табылады
D) Конструктивтілік
E) Академиялылығы
98. Саналылық ұстанымын қолдану талап етеді:
А) Сөз құрап тұрған бірліктердің ұғынуын
В) Сабақ барысында оқушылардың сөз белсенділігін
С) Әрекеттің психикалық процестерінің қарбаластығын
D) Сезім арқылы қабылдаудан абстракты ойлауға көшу
E) Жаңа ғылыми бағыттардың дамытылуын
99. Психологиялық әдебиетте дағдыны қалыптастырудың кезеңдерінің бірі:
А) Таныстырушы-дайындық
В) Синтездеуші
С) Талдаушы
D) Дайындық
E) Қалыптастырушы
100. Оқытудың аудиовизуалдық құралдарының біріне жатады:
А) Видеограммалар
В) Көрнекі
С) Стереограммалар
D) Монофонограммалар
E) Аудиофонограммалар
101. Мәдениетаралық-қатысымдық құзыреттіліктің (МҚҚ) пәндік-мазмұндық аспектілерін қалыптастыратын жаттығулар типтерінің біріне жатады:
А) Қарым-қатынасты дайындайтын жаттығулар
В) Зейін үрдістерін белсендіруге бағытталған жаттығулар
С) Қатысымдық жаттығулар типтері
D) Қарым-қатынасты үлгілейтін жаттығулар
E) Мәдениеттілікті тексеруге арналған жаттығулар
102. Шетел тілі бойынша өзіндік жұмыс – дамытудың керекті шарты:
А) Өзіне білім беретін құзыреттілік
В) Шығармашылық
С) Тыңдап түсіну
D) Шапшаң оқу
E) Жылдамдыққа оқу
103. ШТ оқытуда оқытудың техникалық құралдарының бірі жатады:
А) Жарық техникалық
В) Жарық сезгіштер
С) Аудиовизуалдық
D) Бағдарланған
E) Техникалық
104. Монолог сөз қатысымдық қызметтің орындау түрлерінің біріне жатады:
А) Қатысымдық-ақпараттық
В) Бақылаушы
С) Референттік
D) Ынталандырушы
E) Қатысымдық-интерактивтік
105. Тіл сабағына дайындалу кезеңінде сабақ міндеттері:
А) Сабақ басында үйге берген сабақты тексергеннен кейін
В) Сабақтың қорытындылаушы бөлігінде
С) Жаңа материалды бекіту кезеңінде
D) Бағалау кезінде сабақтың қорытындылаушы бөлігінде
E) Сабақтың орталық бөлігінде
106. Ұстанымдарды классификациялау амалдарының бірі болып әдістеме
үшін базистік ғылымдардың мазмұны:
А) Дидактика
В) Мәдениеттаным
С) Статистика
D) Философия
E) Антропология
107. Дағдыларды қалыптастыру тілдік тапсырмалардың шешуі болып
108. табылады:
А) Фонетикалық
В) Орфографиялық
С) Фонетико-графикалық
D) Графикалық
E) Лексико-графикалық
109. Зерттеу әдісі ретінде тестілеудің педагогикалық әдістемеде қолданылатын бірнеше түрі бар. Солардың бір түрі ретінде тұлғаға бағытталған тест:
А) Сыналушының өзін диагностика үрдісіне барынша қатыстырылуын
В) Тұлға үрдісті өзі ұйымдастырады
С) Сана дамуын зерделеуді
D) Ақыл-ой дамуын зерделеуді
E) Абстрактылы және техникалық ойлауын зерделеуді
110. Сөз актісін зерттеудің аспектісін бөліп қарайды:
А) Сөз актісінің қызметтерінің интеграциялаған өзара әрекеттестігінің
механизмін анықтау
В) Сөз актісін зерттеудің қажеттілігін анықтау
С) Сөз актісінің әдісін өзгертуді зерттеу
D) Зерттеу нәтижелерін болжамдау
E) Сөз актісінің тиімділігін анықтау
111. Шеттілдік білім берудің (пәнаралық конструкттің) құрамдық
нысандарының бірі:
А) Тұлға
В) Бөтен сана
С) Бөтен пән
D) Бөтен субъект
E) Бөтен нысан
112. Ұйымдастыру әдісіне қарай оқыту:
А) Белсенді
В) Аралас
С) Жеке дара
D) Бір қалыпты
E) Ұжымдық
113. Қарым-қатынасты үлгілейтін жаттығулар типтерінің бірі:
А) Нұсқалық-жағдаяттық жаттығулар
В) Жағдаяттық-әрекеттік жаттығулар
С) Метатілдік материалмен танысуды қамтамасыз ететін жаттығулар
D) Сөз әрекетінің әралуан түрлерінде қарым-қатынастың процессуалдық аспектілерін қалыптастыратын жаттығулар
E) Креативтік-шығармашылық жаттығулар
114. «Шет тілін оқыту жүйесі» әдістемелік категория ретінде сипатталады:
А) Компоненттерінің оқшауланғандығымен
В) Құбылыстарды тану және зерделеу тәсілдерімен
С) Оқу-техникалық материалдар кешенімен
D) Оқу процесіне қойылатын жалпы талаптар мен оның құрамды бөліктеріне қойылатын талаптарды анықтайтын қағидалармен
E) Әдістемелік құралдармен
115. Қазіргі оқулықтар құрамы:
А) Аудиовизуалды, аудиолингвалды оқулықтар кіреді
В) Түсініктеме сөздіктер
С) Видеограммалар
D) Арнайы сөздіктер
E) Видеофонограммалар
116. Мектептегі шетел тілі бойынша өзіндік жұмыс түрлерінің бірі:
А) Репродуктивті
В) Сабақ сайынғы
С) Аналитикалық-синтетикалық
D) Жылдық
E) Ғылыми-зерттеушілік
117. Белсенділік ұстанымдарын жүзеге асыру ережелерінің бірі:
А) Оқытудың интерактивтік әдістерін кеңінен пайдалану
В) Бірінші сабақтардан-ақ дыбыстау дағдыларын қалыптастыру үшін
үлгілі сөз дерек көзі ретінде дыбыс жазуды қолдану
С) Оқытудың индуктивтік әдісін пайдалану
D) Материалды енгізу барысында әрекеттің басқа салаларымен
ассоциативтік байланыстарды құру
E) Оқытудың визуалды құралдары ретінде табиғи көрнекілікті
пайдалану
118. Қазақстан Республикасы Ұлттық білім беру жүйесінің жаңа сатылары:
А) Бакалавриат
В) Орта техникалық білім беру
С) Мектептен кейінгі білім беру
D) ЖОО-дан кейінгі білім беру
E) Аспирантура
119. Ғылыми әдебиетті талдау зерттеу әдісі ретінде төмендегіні білдіреді:
А) Оқығанды сыни көзбен бағалау, көшірме жасау, конспектілеу іскерлігі
В) Педагогикалық тәжірибені қорытындылау
С) Оқытудың пайдаланылған тәсілдерінің тиімділігін тексеру
D) Жаңа болжаммен бұқаралық оқыту
E) Қойылған сұрақтарға жауап қайтару іскерлігі
120. Сабақта жүйелілік ұстанымын жүзеге асыру талап етеді:
А) Грамматиканы лексикамен табиғи байланыста оқуды
В) Айтылымның мазмұнын ескеру арқылы материалды енгізуді
С) Оқыту процесінде әртүрлі сөз стильдеріне тән сөз ерекшеліктерін ескеруді
D) ШТ оқыту барысында оқушылардың жеке бас ерекшеліктерін ескерудің қажеттігін
E) Мотивті әрекетке тілек деп түсінуді
121. Рецептивтік сөздік минимумға лексикалық бірліктер жатады (ЛБ), оларды оқушылар:
А) Сөздерді мәнмәтінде олардың негізгі белгілеріне қарап тануға
В) Дұрыс жазуға
С) Дұрыс дыбыстауға
D) Мәтінді талқылағанда тануға
E) Мәтінді жазғанда тануға
122. С.С. Құнанбаева бойынша мәнмәтіндік қарым-қатынастың кезеңдерінің бірі:
А) Мәнмәтіндік негізделген қарым-қатынасқа дайындық кезеңі
В) Метатілдік іскерліктерді қалыптастыру кезеңі
С) Мәнмәтіндік қарым-қатынастың дағдыларының қалыптасқандығын
тексеру кезеңі
D) Қарым-қатынастың типтік емес жағдаяттарын анықтау кезеңі
E) Прагмо-кәсіптік қарым-қатынас кезеңі
123. Шетел тілін мектепте оқытудың бақылау функцияларының бірі:
А) Диагностикалық, оқытушы
В) Аналитикалық-жалпылаушы
С) Алдын ала айтушы, жағдай жасаушы
D) Бақылаушы, реттеуші
E) Жиі бағалаушы
124. Оқытудың қазіргі технологиялары қолданылады:
А) Оқыту процесін жетілдіру мақсатында
В) Аудиториядан тыс сабақтарды өткізу үшін
С) Қалып қалған оқушылармен жұмыс істеуге
D) Сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу үшін
E) Жаңа материалды бекіту үшін қолданылады
125. Шеттілдік білім берудің әдіснамалық ұстанымдары қоспайды:
А) Лингвистикалық
В) Лингвомәдени
С) Когнитивтік
DТұлғаға орталықтанғандық
E) Әлеуметтік-мәдени
126. Қарым-қатынас жағдаяты:
А) Мәдениетаралық қарым-қатынастың құраушылары
В) Жаттығу
С) Білім, іскерлік және дағды
D) Тапсырма
E) Қарым-қатынастың аспектілерін оқыту құралы
127. «Шет тілін оқытудың мазмұны» әдістемелік категория ретінде сипаттайды:
А) Іріктеудің белгілі ұстанымдарының бар екендігін
В) Құбылыстарды тану және зерделеу тәсілін
С) Жалпы оқу үрдісіне және оның құраушы бөліктеріне қойылатын
талаптарды анықтайтын қағидаларды
D) Өзара байланысты және бірлік құрушы элементтердің жиынтығын
E) Оқу-әдістемелік материалдар кешенін
128. Шетел тілін оқыту әдістемесі:
А) Педагогика ғылымының саласы
В) Лингвистиканың саласы
С) Елтану ғылымының саласы
D) Психология саласы
E) Қатысым теориясының саласы
129. Оқудың функционалдық түрлері:
А) Қарап шығу
В) Жеделтетіп оқу
С) Тереңдетіп оқу
D) Зерделеп оқу
E) Баяу оқу
130. «Оқыту құралдары» әдістемелік категория:
А) Оқу-техникалық материалдар кешенін
В) Жалпы және арнайыға бөлуді
С) Болмыстың құбылыстарын тану және зерделеу тәсілдерін
D) Жалпы оқу үрдісіне және оны құраушы бөліктеріне қойылатын талаптарды анықтайтын қағидаларды
E) Өзара байланысты және бірлік құраушы элементтердің жиынтығын
131. Когнитивтік-лингвомәдени кешендердің (КЛК) құзыреттілік құрамына құраушы кіреді:
А) Әр саланы жүзеге асыратын қарым-қатынастың тақырыптар мен
тақырыпшаларының жиынтығы
В) Метатілдік материалмен танысу
С) Креативтік-жағдаяттық жаттығуларды орындау қабілеті
D) Креативтік-шығармашылық ойлауды қалыптастыру
E) Екінші дәрежедегі тілдік орта
132. Тыңдап түсінуге үйрету жанама қарым-қатынас актісі ретінде оқушылардың қабілеті болуын талап етеді:
А) Қарым-қатынастың қатысымдық-аффективтік қызметін атқару
В) Мәтінді қайта айтып берудің жоспарын құру
С) Аудиомәтіннің негізгі мазмұнын айтып беруін
D) Диалог құру
E) Мәтінді ана тілінде айтып беру
133. ШТ сабақтарында саналылық ұстанымын жүзеге асырудың ережелері:
А) Танымның индуктивтік әдістерін қолдану
В) Тек белсенді оқушылар емес барлық оқушылардың жұмысына назар аудару
С) Материалды енгізу барысында әрекеттің басқа салаларымен ассоциативтік байланыстарды құру
D) Әр оқушыны белсенді сөз-ойлау әрекетіне тарту
E) Оқушылардың жас ерекшеліктері мен мүдделерін ескеру
134. Монолог сөз қарым-қатынастың қызметін атқарады:
А) Қатысымдық-ақпараттық
В) Иллокутивтік
С) Ынталандырушы
D) Қатысымдық
E) Локутивтік
135. Сөз актілері типтерінің бірі:
А) Перлокутивтік
В) Интролокутивтік
С) Делокутивтік
D) Локутивтік емес
E) Экстралокутивтік
136. Оқушылардың жеке тұлғалық-психологиялық ерекшеліктерін ескеру ұстанымы жүзеге асырылады:
А) Оқушыларды зерделеу қажеттілігі, жеке басының ерекшеліктері мен мүдделерін білу арқылы
В) Сабақ барысында оқушылардың жұмысын ұйымдастырудың әр түрлі формасын пайдалану арқылы
С) Сабақта оқытудың техникалық құралдарын пайдалану арқылы
D) Оқыту процесінде әртүрлі сөз стильдеріне тән сөз ерекшеліктерін ескеруді
E) Грамматиканы лексикамен табиғи байланыста оқуды
137. Қарым-қатынасты үлгілейтін жаттығулар типтерінің бірі:
А) Креативтік-жағдаяттық жаттығулар
В) Жағдаяттық-әрекеттік жаттығулар
С) Метатілдік материалмен танысуды қамтамасыз ететін жаттығулар
D) Сөз әрекетінің әралуан түрлерінде қарым-қатынастың процессуалдық аспектілерін
қалыптастыратын жаттығулар
E) Креативтік-шығармашылық жаттығулар
138. Ұстанымдарды классификациялау амалдарының бірі болып әдістеме үшін базистік ғылымдардың мазмұны:
А) Дидактика
В) Тіл білімі
С) Статистика
D) Философия
E) Антропология
139. Щукин А.Н классификациясына байланысты «оқыту әдістеріне» келесі жатады
А) Өзін өзі бағалау
В) Көрсету
С) Қолдануды ұйымдастыру
D) Түзету
Е) Жаттықтыруды ұйымдастыру
140. Эмпирикалық дәрежеде қолданылатын зерттеу әдістерінің бірі
А) Ғылыми зерттеу, сынамалық оқыту, сауалнама жүргізу, тестілеу
В) Анализ және синтез, салыстыру
С) Дедукция және индукция
D) Экстраполяциялау
Е) Абстракциялау
141. Сөйлеу актісі ….. сипатталады
А) Сана бағыттылығымен
В) Таңдау
С) Қаламау
D) Бағыт
Е) Мақсат
142. Ғылымды оқыту әдістемесінің негіздері
А) Лингвистика
В) Әлеуметтік психология
С) Когнитивистика
D) Әлеуметтік лингвистика
Е) Риторика
143. ШТ оқытудың техникалық құралдары
А) Жарық техникалық
В) Компьютерлік
С) Аудиовизуалдық
D) Бағдарламаланған
Е) Визуалды
144. Ұйымдастыру әдісіне байланысты оқыту …… түрде болады
А) Белсенді
В) Ұжымдық
С) Ашық
D) Жеке
Е) Аралас
145. Оқыту технологиясының ең маңызды сипаттамаларының бірі
А) Эргономикалық
В) Перцептивтілік
С) Нәтижелілік
D) Инструменталды
Е) Мазмұндылық
146. Сабақтан тыс жұмыс ұйымдастырылады
А) Факультатив сабақтар түрінде
В) Сабақ барысында
С) Оқушылардың өзіндік жұмысы түрінде
D) Жеке түрде
Е) Сабақ сағаттарын толықтыру үшін
147. Өзіндік жұмыс ұйымдастырылады
А) Сабақтан тыс және сабақ барысында
В) Тек қана сабақ барысында
С) Тек қана сабақтан тыс уақытта
D) Сабақ сағаттарын толықтыру үшін
Е) Ауызша түрде
148. Оқушылардың жеке тұлғалық-психологиялық ерекшеліктерін ескеру ұстанымы жүзеге асырылады:
А) Жеке оқушылардың меңгерген оқулық материалын тексеру, жеке оқушыға көмек көрсету арқылы
В) Материалды бірнеше рет қайталау
С) Сабақта оқытудың техникалық құралдарын пайдалану арқылы
D) Сабақ барысында оқушылардың жұмысын ұйымдастырудың әр түрлі формасын пайдалану арқылы
E) Сабаққа материалды дайындауда оқушылардың кәсіптік қызығушылығын ескеру арқылы
149. Жағдаяттың шарттарын құру келесі мәселелерді шешеді
А) Қарым-қатынас серіктестерін, олардың мінез-құлқын және өзара қарым-қатынасын анықтау
В) Әр қатысушыға арналған ілікпе сөз(реплика) санын анықтау
С) Қызықты проблемалық сұрақтар қою
D) Қарым-қатынас жоспарын және сценариін беру
Е) Қатысушыға оның серіктесінің атқаратын рөлі және сөйлеу мақсаты жөнінде ақпарат беру
150. С.С.Құнанбаева бойынша Мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілігі құрамына кіретін субкомпетенциялардың бірі
А) Лингвомәдени
В) Шеттілдік
С) Грамматикалық
D) Креативті
Е) Танымдық
151. Заманауи ғылымға сәйкес компетенция қалай анықталады
А) білім сапасының интегративті сипаттамасы және мамандар дайындығы
В) кәсіби дағдылар мөлшері
С) кәсіби қызметтегі біліктілік
D) оқушының эмоционалды мінезінің сәйкестігі
Е) кәсіби қызметке дайындығы мен қабілеті
152. Тілді оқудағы тура тәсілді сипаттайтын келісімдердің бірі
А) бихевиористік оқу теориясына негізделген
В) оқушылардың тіл бірлігін түсіну мен қабылдауын тұжырымдайды
С) оқытудың когнитивті теориясына негізделген
D) Американдық психологы Дж. Брунердің теориясына негізделген
Е) Барлық жауаптар дұрыс
153. Аудиомәтіннің транскрипциясы
А) қайталау, кідіру, жөтел сияқты әректтерге қоса аудиомәтінді жазбаша жеткізу
В) аудиомәтіндегі сөздік және фразалық екпіндер
С) фонетикалық тұрғыдан дұрыс жазылған мәтін
D) фонетикалық ережелерге сәйкес орындалған мәтін транскрипциясы
E) ұзақ және қысқа дауысты дыбыстардың белгілері
154. Тақырыптық жоспарлаудың негізгі мақсаты
А) тапсырмалар мен технологиялардың сипатын анықтау, және олардың сыныпта және үйде орындау бірізділігі
В) Қызықты проблемалық сұрақтар қою
С) тақырып бойынша мәтінге қойылатын сұрақтардың көлемін анықтау
D) сөйлеу мәнеріндегі мекен мен уақыт қателіктерін тауып, дұрыстау
E) барлық жауаптар дұрыс
155. Тыңдап-түсінуді қарым-қатынастың акті ретінде үйрету оқушылардан талап етеді:
А) қарым-қатынастың қатысымдық-реттеушілік функциясын орындау
В) аудиомәтін негізгі мазмұнын айтып беруді
С) мәтінді айтып берудегі жоспарды құру
D) мәтінді ана тілінде айтып беруді
Е) диалог құруды
156. Егер мұғалім сабақты даусыстап оқуға арнаса, сабақтың мақсаты… болып табылады.
А) оқу техникасының дағдысын қалыптастыру
В) таныса оқу түрінің біліктілігін қалыптастыру
С) грамматикалық дағдыларды қалыптастыру
D) орфаграфикалық дағдыларды қалыптастыру
Е) жазу дағдыларын қалыптастыру
157. Шет тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін бағалайтын негізгі өлшемдердің бірі:
А) жалпымәдени құзыреттілік
В) танымдық құзыреттілік
С) аналитикалық құзыреттілік
D) жобалық құзыреттілік
Е) интегралды құзыреттілік
158. Қатысымдық-әрекеттілік тәсілдің негізгі талаптарының бірі
А) сөйлеу біліктілігін қалыптастыру
В) жазбаша біліктілікті дамыту
С) тіл тасымалдаушысына деген достық қарым-қатанасты қалыптастыру
D) грамматикалық біліктілікті дамыту
Е) ақпаратты жазып алу, сызбалар таблицасын құру біліктілігін дамыту
159. Рецептивті сөздік минимумы лексикалық бірліктерді (ЛБ) қамтиды, оқушылар оларды:
А) сөздерді олардың негізгі ақпараттық сипатына сәйкес мәнмәтінде танып және түсіну
В) дұрыс дыбыстау
С) дұрыс жазу
D) жазу кезінде еркін қолдана білу
E) олардың грамматикалық құрылымдырын құру
160. Мәдениеттанымдық тәсілдің негізгі идеясы … тиесілі.
А) И.Я. Лернерге
В) О.А. Леонтовичке
С) М.Е. Вербовскийге
D) У. Септрге
Е) И.А. Шишкинге
161. Когнитивті-лингвомәдени кешендердің құзыреттілік (КЛК) құрамына:
А) Қарым-қатынастың әрбір тақырыбы бойынша типтік жағдаяттар
В) Метатілдік материалмен танысу
С) Креативтік-жағдаяттық жаттығуларды орындау қабілеті
D) Креативтік-шығармашылық ойлауды қалыптастыру
E) Екінші дәрежедегі тілдік орта

162. Мәтінді оқу кезінде оқушы «не? қашан?» деген сұрақтарға жауап береді, ендеше сабақтың міндеті… оқыту.
А) таныса оқу түріне
В) тереңдетіп оқу түріне
С) оқудың қарап шығу түріне
D) монологтық біліктілікті қалыптастыруға
Е) грамматикалық біліктілікті қалыптастыруға
163. Мектептегі шет тілін оқытудағы бақылау объектісі болып… табылады.
А) лингвистикалық құзыреттілік дәрежесі
В) академикалық құзыреттілік дәрежесі
С) танымдық құзыреттілік дәрежесі
D қатысымдық құзыреттілік дәрежесі
Е) гностикалық құзыреттілік дәрежесі
164. Қазақстан Республикасы Ұлттық білім беру жүйесінің жаңа сатылары:
А) Бакалавриат
В) Орта техникалық білім беру
С) Мектептен кейінгі білім беру
D) ЖОО-дан кейінгі білім беру
E) Аспирантура
165. Факультативті сабақтарда балалардың білімі қалай бағаланады?
A) тек «бес» деген бағаға
B) тек «төрт» пен «бес» деген бағаға
C) тек «үш» деген бағаға
D) тек «үш» пен «төрт» деген бағаға
E) баға қойылмайды
166. Әр сабақ сайын еңсерілетін тексеріс
A)ағымдық
B)дербес жұмысы
C)өзін-өзі бақылау
D)кезеңдік
E)түйінді
167. Оқушының пайдаланатын лексикалық бірліктер
A) бейтарап сөздік
B) ағылшын сөздік
C) тілдік құрал
D) белсенді сөздік
E) тілдік минимум
168. Дыбыста, сөзде, сөйлемдерде шетелдік тілдің байқауында туатын дыбыс және
артикуляциялық ауып кетудің жүйесі
A) лексиканың семантизациясы
B) акцент
C) дрилл
D) артикуляциясы
E) лексика
169. Оқу бағдарламасы – бұл нормативтік … құжат.
A) Оқу сабақ бойынша білімнің, білулердің және дағдылардың мазмұнын ашатын
B) Мұғалімнің және оқушының қызмет нәтижесін анықтайтын
C) Жұмыс жоспары ашатын
D) Оқу жүктемелер үйренушілердің міндетті минимум мазмұнын анықтайтын
E) Сабақ тізімі, олардың зерттеу тізбегі және мерзімдерін көрсететін
170. ШТ тәлім-тәрбиенің әдістемесі -…
A) тәлім-тәрбиенің тілге қағидасы
B) білімнің және тәлім-тәрбиенің қағидасы
C) педагогика
D) психология
E) жеке дидактика
171. Дағдының құралымы көріністің, мағынасының айқын түсінушілігі қамсызданатын кезеңі …
A)танысу
B)аралас
C)түрлендiргiшті
D)стандартталған
E)талдағышты
172. Тәсілдеме тіл жолымен сөздің автоматикалық білімнің жауап көрсету қандай
ынталарды болжайды.
A)индуктивті
B)талғамал
C)бихевиористік
D)индуктивті-есті
E)танымдық (когнитивті)
173. Лингводидактика —
A)әдістеме
B)жеке дидактика
C)әдістемелік тәжірибе
D)тәлім-тәрбиенің тіл қағидасы
E)білімнің және тәлім-тәрбиенің қағидасы
174. Ақпараттың көп құралды көрсетілімі мен көмек техникалық құралдармен пайдал
анылатын сабақ — …
A)құрама сабақ
B)аралас сабақ
C)ашық сабақ
D)мультимедиалық сабақ
E)бинарлық сабақ
175. Тілдік жүйенің тарихи дамуы …
A)нормасы
B)тілдің деңгейлері
C)синхрония
D)тілдің тарихы
E)диахрония
176. Шетел тілдің оқулығы — …
A)қосымша құрал
B)жаттығу үшін құрал
C)әдістемелік оқу құрал
D)қосалқы құрал
E)тәлім-тәрбиенің тәсілі
177. Бірліктің, ережелердің және жақын тілдің құрылымдарының оқылатын тілде
сөзге енуі
A)интерференция
B)қызмет
C)гипотеза
D)түсіну
E)сөздің актісі
178. Басқа тілдеріне қиын аударылатын сөздер және нақты аналогтар болмайтын
сөздер
A)интернационалдық сөздер
B)нормативтік емес лексика
C)безэквиваленттілік лексика
D)тілдің бірліктері
E)қатал лексика
179. Оқу кездің соңында еңсерілетін тексеріс
A)кезеңдік
B)түйінді
C)дербес жұмысы
D)өзін-өзі бақылау
E)ағымдық
180. Әдістеме …
A)Адамдың тәрбиеcі қоғамдағы функцияы
B)ШТ сабақ формалар, әдіс және құралдар
C)Тіл туралы ғылым
D)Педагогикалық ережелер
E)Тәрбиелік қызметтер ережелердің жинағы
181. Коммуникацияның маңызды бірлігі
A)дағды
B)қозғамдама
C)диалогиялық сөз
D)коммуникация
E)коммуникативті акт
182. Сөзді адамның тіршілік әрекетінің контекстінде танысатын тіл білімімнің бағыты
A)тәлім-тәрбиенің қағидасы
B)тіл білімім
C)лингвистика
D)сөздің актісінің қағидасы
E)лингводидактика
183. Ғылым туралы білімде және тәлім-тәрбиеде, құрам ұстанымның, мазмұнның, әдістердің және тәлім-тәрбиенің құралдары
A)методология
B)үйренушінің әрекеттері
C)дидактика
D)оқыту әдістемесі
E)лингводидактика
184. Жер және коммуникатив актінің уақыты, мақсат, айтушының әлеуметтік мәртебесі және оның әңгімелесушісінің мәртебесі, әңгімелесушілердің арасында қатынастар
A)талас-тартыс
B)әңгіме
C)жанасушылықтың жағдайы
D)диалогиялық сөз
E)сөздің қызметі
185. Мәселенің тууы шешімінің дәстүрлі емес жолының ұжымдық ізденісі
A)іскерлік ойын
B)»дөңгелек үстел»
C)рөлдік ойын
D)проблемалық жағдай
E)»зияткерлік штурм»
186. Дағдының автоматтандыруына атқаратын негізді қайталаушылықтың және имитацияның жіті жаттығуы
A)тәлім-тәрбиенің жүйесі
B)тәсілдеме
C)дрилл
D)жаттығу
E)жаттату
187. Басып алу қызметтің әмбебап әдіс-айлаларымен білдіретін білімнің нәтижесі — …
A)әдістемелік тәжірибесі
B)инновация
C)жүйе
D)біліктілік
E)технология
188. Әдістеме — … сала зерттеу тәлім-тәрбиенің заңдылықтарының тағайынды пәні.
A)лингводидактикалық
B)дидактикалық
C)педагогикалық
D)психологиялық
E)лингвистикалық
189. Қандай төмендегі жоспарлардан тақырып бойынша ашық ұсыну жұмыстың
болашағының көрінісі оқытушыға қажет?
A)сабақтың жоспар-конспекті
B)күнтізбелік жоспар
C)оқу бағдарлама
D)тематикалық жоспар
E)оқу жоспар
190. Шетелдік тілге тәлім-тәрбиедегі бағыт және оқытушының қызметінің және
жүзеге асу үшін тәлім-тәрбиенің оқу мақсаттарын қию
A)жүйе
B)әдістеме
C)пішін
D)әдіс
E)тәсілдеме
191. Алғашқы кезеңде пайдаланылатын оқылымның көрінісі
A)информациялық оқылым
B)үдемелі оқылым
C)қайталмалы оқылым
D)тез оқылым
E)оқу оқылым
192. Тұлғаның және ұжымның мүмкіндігінің белсендіруінің әдісі кіммен әзірленді?
A)И. Шехтермен
B)В. Аракинмен
C)Г. Китайгородскаямен
D)И. Давыдовамен
E)Г. Лозановпен
193. Компьютер — … тәлім-тәрбиенің тәсілі.
A)техникалық
B)практикалық
C)әдістемелік
D)тындырымды
E)қосалқы
194. Тақта — … тәлім-тәрбиенің тәсілі.
A)әдістемелік
B)қосалқы
C)практикалық
D)техникалық
E)тындырымды
195. Ұстаным, әдістер, пішіндер және таным және педагогикалық (әдістемелік) ақиқаттықтың өзгерісінің рәсімдер туралы ілім
A)зерттеу әдістері
B)психология
C)зерттеу методологиясы
D)педагогика
E)зерттеу жолы
196. «Диагностика, Ізденіс тенденциясы, Ой қорыту » сәті деп қай технологияда бөліп оқытамыз?
A) Оза оқыту
B) Деңгейлік-саралап оқыту
C) Модульдік оқыту
D) СТО
E) Интерактивті оқыту
197. Болжау кестесі қай технологияға тән?
A) Оза оқыту
B) Интерактивті оқыту
C) Модульдік оқыту
D) СТО
E) Жобалау
198. РАФТ әдісі қай технологияда қолданылады?
A) Оза оқыту
B) Деңгейлік-саралап оқыту
C) Модульдік оқыту
D) СТО
E)Интерактивті оқыту
199. Үйірме мүшелерінің саны орта мөлшермен алғанда қанша адамнан құралы керек?
A) 15 – 20 адамнан аспауы керек.
B) 5 – 10 адамнан аспауы керек.
C) 25 – 30 адамнан аспауы керек.
D) Мұғалімнің қалауына қарай құралады.
E) Адамның саны маңызды рөл атқармайды.
200. Мәтіндегі тыныс белгілеріне тоқталып оқуды кідірістің қай түріне жатқызамыз?
A) Логикалық кідіріске.
B) Психологиялық кідіріске.
C) Грамматикалық кідіріске.
D) Дауыс кідірісіне.
E) Дұрыс жауабы жоқ.
201. СТО технологиясының талаптары қандай?
A) Топтастыру, ой толғаныс.
B) Деңгейлеп оқыту, топқа бөлу.
C) Мағынаны ажырату.
D) Қызығушылықты ояту, мағынаны ажырату, ой толғаныс.
E) Венн диаграммасы, топқа бөлу, ой толғаныс.
202. Мәтінді жеке адамның оқуы оқу әдісінің қай түрі?
A) Ұжыммен оқу.
B) Диалогпен оқу.
C) Дара оқу.
D) Рольмен оқу.
E) Жұппен оқу.
203. Қызығушылықты ояту, мағынаны ажырату, ой- толғаныс қай технологияның стратегияларын дамыта оқыту
A) сын тұрғысынан ойлау
B) модульдік
C) бағдарлы оқыту
D) деңгейлеп оқыту
E) болжалжды оқыту
204. Дәстүрлі, дәстүрлі емес болып сабақтың …байланысты болады.
типіне
A) түріне
B) кезеңіне
C) формасына
D) мазмұнына
E) барлығы дұрыс
205. Қарым-қатынас жағдаяты:
А) Мәдениетаралық қарым-қатынастың құраушылары
В) Жаттығу
С) Білім, іскерлік және дағды
D) Тапсырма
E) Қарым-қатынастың аспектілерін оқыту құралы
206. «Шет тілін оқытудың мазмұны» әдістемелік категория ретінде сипаттайды:
А) Іріктеудің белгілі ұстанымдарының бар екендігін
В) Құбылыстарды тану және зерделеу тәсілін
С) Жалпы оқу үрдісіне және оның құраушы бөліктеріне қойылатын
талаптарды анықтайтын қағидаларды
D) Өзара байланысты және бірлік құрушы элементтердің жиынтығын
E) Оқу-әдістемелік материалдар кешенін
207. Шетел тілін оқыту әдістемесі:
А) Педагогика ғылымының саласы
В) Лингвистиканың саласы
С) Елтану ғылымының саласы
D) Психология саласы
E) Қатысым теориясының саласы
208. Сабақтың барысында мұғалім фонетикалық жаттығуды неге өткізеді?
A) өзіне оқушылардың назарын аудару үшін
B) дұрыс айту дағдыларын дамыту үшін
C) балалардың білімдерін бағалау үшін
D) жаңа сабақты түсіндіру үшін
E) жаңа сабақты бекіту үшін
209. Шет тілінің негізгі оқыту бірлігі не?
A) мұғалім кітабы
B) оқулық
C) сабақ
D) журнал
E) кассета
210. Ағылшын тілінде сөздің дыбыстық белгіленуі қалай аталады?
A) дауыс ырғағы
B) транскрипция
C) артикуляция
D) ассимиляция
E) дедуктивті
211. Грамматиканы оқытудың негізгі мақсаты
A) тілдің сөздік құрамы туралы
B) тілдің дыбыстық жүйесі туралы
C) тілдік грамматикалық құрылымы туралы түсінік беру
D) жаттығу туралы
E) сөйлеу
212. Шет тілін оқытудың мақсаты дегеніміз не?
A) оқыту бағдарламасын анықтау
B) оқыту процесіне коммуникативтік бағыт беру
C) жоспарланған нәтижелерге жету
D) дауыссыз дыбыстың көптігі
E) тілдің сөздік құрамы туралы
213. Оқытудың мазмұнының негізгі үш компонентін көрсетіңіз:
A) грамматикалық, лексикалық, фонетикалық
B) тәжірибелік, ағартушылық, тәрбиелік
C) лексикалық, фонетикалық, ағартушылық
D) ағартушылық, тәрбиелік, грамматикалық
E) лингвистикалық, психологиялық, әдістемелік
214. Эксперимент әдісінің мақсаты
A) озат тәжірибені зерттеу
B) әдістемелік әдебиеттерді зерттеу
C) салыстыру
D) ұсынылған әдістің тиімділігіне көз жеткізу
E) оқулықты талдау
215. Дидактикалық ұстанымды көрсетіңіз
A) жүйелілік
B) таным теориясы
C) сөзжасам
D) эвристика
E) қайталау
216. Проблемалық жағдаят функцияларының бірі:
А) Ұйымдастырушы-ынталандырушы
В) Көрсетуші
С) Негіздеуші
D) Көшіруші
E) Айқындаушы
217. Оқыту технологиясының басты сипаттамаларының бірі:
А) Үнемділік
В) Мазмұндылығы
С) Перцептивтілігі табылады
D) Конструктивтілік
E) Академиялылығы
218. Саналылық ұстанымын қолдану талап етеді:
А) Сөз құрап тұрған бірліктердің ұғынуын
В) Сабақ барысында оқушылардың сөз белсенділігін
С) Әрекеттің психикалық процестерінің қарбаластығын
D) Сезім арқылы қабылдаудан абстракты ойлауға көшу
E) Жаңа ғылыми бағыттардың дамытылуын
219. Психологиялық әдебиетте дағдыны қалыптастырудың кезеңдерінің бірі:
А) Таныстырушы-дайындық
В) Синтездеуші
С) Талдаушы
D) Дайындық
E) Қалыптастырушы
220. Оқытудың аудиовизуалдық құралдарының біріне жатады:
А) Видеограммалар
В) Көрнекі
С) Стереограммалар
D) Монофонограммалар
E) Аудиофонограммалар
221. Қазақстан Республикасы Ұлттық білім беру жүйесінің жаңа сатылары:
А) Бакалавриат
В) Орта техникалық білім беру
С) Мектептен кейінгі білім беру
D) ЖОО-дан кейінгі білім беру
E) Аспирантура
222. Ғылыми әдебиетті талдау зерттеу әдісі ретінде төмендегіні білдіреді:
А) Оқығанды сыни көзбен бағалау, көшірме жасау, конспектілеу іскерлігі
В) Педагогикалық тәжірибені қорытындылау
С) Оқытудың пайдаланылған тәсілдерінің тиімділігін тексеру
D) Жаңа болжаммен бұқаралық оқыту
E) Қойылған сұрақтарға жауап қайтару іскерлігі
223. Сабақта жүйелілік ұстанымын жүзеге асыру талап етеді:
А) Грамматиканы лексикамен табиғи байланыста оқуды
В) Айтылымның мазмұнын ескеру арқылы материалды енгізуді
С) Оқыту процесінде әртүрлі сөз стильдеріне тән сөз ерекшеліктерін ескеруді
D) ШТ оқыту барысында оқушылардың жеке бас ерекшеліктерін ескерудің қажеттігін
E) Мотивті әрекетке тілек деп түсінуді
224. Щукин А.Н классификациясына байланысты «оқыту әдістеріне» келесі жатады
А) Өзін өзі бағалау
В) Көрсету
С) Қолдануды ұйымдастыру
D) Түзету
Е) Жаттықтыруды ұйымдастыру
225. Эмпирикалық дәрежеде қолданылатын зерттеу әдістерінің бірі
А) Ғылыми зерттеу, сынамалық оқыту, сауалнама жүргізу, тестілеу
В) Анализ және синтез, салыстыру
С) Дедукция және индукция
D) Экстраполяциялау
Е) Абстракциялау
226. Сөйлеу актісі ….. сипатталады
А) Сана бағыттылығымен
В) Таңдау
С) Қаламау
D) Бағыт
Е) Мақсат
227. ШТ оқытудың техникалық құралдары
А) Жарық техникалық
В) Компьютерлік
С) Аудиовизуалдық
D) Бағдарламаланған
Е) Визуалды
228. Тыңдап-түсінуді қарым-қатынастың акті ретінде үйрету оқушылардан талап етеді:
А) қарым-қатынастың қатысымдық-реттеушілік функциясын орындау
В) аудиомәтін негізгі мазмұнын айтып беруді
С) мәтінді айтып берудегі жоспарды құру
D) мәтінді ана тілінде айтып беруді
Е) диалог құруды
229. Егер мұғалім сабақты даусыстап оқуға арнаса, сабақтың мақсаты… болып табылады.
А) оқу техникасының дағдысын қалыптастыру
В) таныса оқу түрінің біліктілігін қалыптастыру
С) грамматикалық дағдыларды қалыптастыру
D) орфаграфикалық дағдыларды қалыптастыру
Е) жазу дағдыларын қалыптастыру
230. Шет тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін бағалайтын негізгі өлшемдердің бірі:
А) жалпымәдени құзыреттілік
В) танымдық құзыреттілік
С) аналитикалық құзыреттілік
D) жобалық құзыреттілік
Е) интегралды құзыреттілік
231. Қатысымдық-әрекеттілік тәсілдің негізгі талаптарының бірі
А) сөйлеу біліктілігін қалыптастыру
В) жазбаша біліктілікті дамыту
С) тіл тасымалдаушысына деген достық қарым-қатанасты қалыптастыру
D) грамматикалық біліктілікті дамыту
Е) ақпаратты жазып алу, сызбалар таблицасын құру біліктілігін дамыту
232. Рецептивті сөздік минимумы лексикалық бірліктерді (ЛБ) қамтиды, оқушылар оларды:
А) сөздерді олардың негізгі ақпараттық сипатына сәйкес мәнмәтінде танып және түсіну
В) дұрыс дыбыстау
С) дұрыс жазу
D) жазу кезінде еркін қолдана білу
E) олардың грамматикалық құрылымдырын құру
233. Дағдының құралымы көріністің, мағынасының айқын түсінушілігі қамсызданатын кезеңі …
A) танысу
B) аралас
C) түрлендiргiшті
D) стандартталған
E) талдағышты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *