Сұраныс және ұсыныстың өзара әрекеті. Тепе-теңділік баға

Нарықтағы тепе-теңділік баға – бұл, артық немесе тапшылығы жоқ тауардың нарықтағы бағасы. Сұраныс және ұсыныс қисығынан қиылысқаны Е нүктесі ординат өсіндегі тауар бағасының белгілі деңгейіне және абсцисс өсіндегі тауардың белгілі санына сәйкес. Тауарлардың әрбір артықтығы бағаны Е тепе-теңділік нүктесіне төмен қарай итереді. Әрбір тауарлық тапшылық бағаны сұраныс және ұсыныс тепе-теңдігінде Е нүктесіне, жоғары итереді. Қорыта келгенде тепе-теңділік баға орнатылады. Нарықта Qe тауарлары Ре-мен сатылады. Нарықтық тепе-теңділікті уақыттың белгілі бір моментінде ғана қарауға болады. Бұл, қашан Qs=Qd жағдайында болады.

 

 

Р (баға)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

E

D

Q (мөлшері)

 

1.7-сурет. Нарықтағы тепе-теңдік

 

Тепе-теңділік – әрбір бәсекелес нарық үшін заңдылық. Тепе-теңділік арқылы әрбір тауар нарығында экономикалық жүйені толығымен қолдау табады.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *