ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ

• Күйеуіне өкпелеген қатын қайын ағасына сәлем бермейді.
• Салақ қатынның үйінен сабақты ине табылмас.
• Отқа барған қатынның отыз ауыз сөзі бар.
• Бір қатынның қарсығы қырық есекке жүк болған.
• Батырды екі долы қатынның бірі туады,
Би мен көсемді әйелдің ілуде біреуі туады.
• Жақсы бір қатыннан туады,
Жаман әр қатыннан туады.
• Жаман қатын өлсе, төсек жаңғырады,
Жақсы қатын өлсе, бас қаңғырады.
• Заман бұзыларда әуелі әйел бұзылады.
• Екі әйелдің басы қосыласа, үшінші әйелдің соры.
• Әйелдің күші жоқ, айласы көп.
• Әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа.
• Қатын өлді – қамшының сабы сынды.
• Бұзылған қатын бұралқы итпен тең.
• Тыртақай жігітке жыртақай әйел кез болар.
• Есік көргенді алма, бесік көргенді ал.
• Екі жақсы қосылса,
Ай мен күндей жарасар.
Екі жаман қосылса,
Ырылдасар, таласар.
• Келінді қайын ененің тапырағынан жаратады.
• Алпыс нарын болғанша, ақылды жарың болсын.
• Үлкен үйге не керек,
Кіші үйге де со керек.
• Өз зайыбыңа дұшпанның көзімен қара.
• Сұлу әйелдің күйеуі қарауыл.
• Ерлі-зайыптының төсегі бір болғанмен, көретін түсі басқа,
Ішетін қазаны бір болғанмен, қарны бөлек,
Түтіні бір болғанмен, түйсігі бөлек.
• Тұз десе, түйеде тағат жоқ,
Төркін десе, қызда тағат жоқ.
• Ай мінбей, атыңды мақтама,
Жыл тұрмай, қатыныңды мақтама.
• Байға келін болғанша, кедейге қыз бол.
• Жаман қатын алғанның жауы үйінде,
Екі қатын алғанның дауы үйінде.
• Отты жастығың өтпей отау тік.
• Әкесінің ақшасына үйленген әйелінің қадірін білмейді.
• Ақылды үйленгенше, ақымақ ұл сүйеді.
• Атты жолдас болмайды арбалымен,
Жортақ жолдас болмайды жорғалымен.
• Жора-жолдас не керек,
Жауға бірге шаппаса?
Арғымақ мініп не керек,
Жабыдан озып артпаса?
• Жолдасың жаман болса,
Алыс жүріп түн қатпа.
Қатының жаман болса,
Кісі алдында тіл қатпа.
• Жабыны жауға мінбе жалы бар деп,
Жаманмен құда болма малы бар деп.
• Баймен құда болсаң, шірінер,
Жарлымен құда болсаң, тіленер.
• Қонақ:
Таңертең тәтті,
Түсті тұщы,
Кешке кермек.
• Тексіз адам қонағына тесіле қарайды.
• Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады.
• Қонақ үстіне қонақ – шиқан үстіне жара.
• Екі үйдің қонағы емексіп жүріп аш қалар.
• Құдай ұрған қонағымен керісер.
• Келгеніне сүйінбеген кеткеніне күйінбейді.
• Қонағын сыйламаған не баласын ұрар, не үйін сыпырар.
• Көршің үшін намазыңды бұз.
• Көршің қорқақ болса, үркітіп өлтіреді.
• Туыс атадан, көрші Алладан.
• Заманына қарай заңы,
Тоғайына қарай аңы.
• Тауына қарай түлкісі,
Заманына қарай күлкісі.
• Заманың қалай болса,
Бөркіңді солай ки.
• Уақыт – қадірін білгенге қазына,
Білмегенге быламақ.
• Еңбектеп жылжысаң да, ертеңге ұмтыл.
• Таң атпайын десе де, күн қоймайды.
• Жаз жарлынікі, қыс әлдінікі.
• Армансыз адам – қанатсыз құс.
• Көптен үміт еткен аздан құр қалады.
• Шөлмек мың күн сынбайды, бір күн сынады.
• Қыдыр дарымаған адам есек базарында делдал да бола алмайды.
• Аттан жығылғанды бөрі аңдиды.
• Талаптың жолы тастан да ауыр.
• Ізденбеген ілгерілемейді.
• Көп іздеген көмбенің үстінен шығады.
• Таудан арқасы бардың тастан жүрегі бар.
• Күшті қауіпті емес, кекшіл қауіпті.
• Екі қылыш бір қынапқа сыймайды.
• Бір мылтықтың аузына мың кісі сыяды.
• Кішкене тастан қауақтай бас жарылады.
• Теңіз кешкенге өзен сирағынан келмейді.
• Кеме келсе, қайық судан шығады.
• Жұдырық жең ішінде түйілер.
• Жүректің жолы ыстық,
Білектің жолы суық.
• Тоқпағы күшті болса,
Киіз қазық жерге кірер.
Тоқалы күшті болса,
Бәйбіше байдан безер.
• Қара бет болып қашқаннан қайрат көрсетіп өлген артық.
• Бастыны еңкейткен,
Тізеліні бүктірген.
• Болат егеуге кілсе де, илеуге келмейді.
• Көкжал туған қой терісін жамылмасын.
• Бармақ мықты болса, саусақтардың жұдырық болуы оңай.
• Ер болсаң, бопса шыда.
• Ер көрмеймін деген жерін үш көреді,
Ат баспаймын деген жерін үш басады.
• Қаһарлы қамал бұзады.
• Алыстан шабынған батырдың күші қайтар.
• Оқсыз мылтық – таяқ.
• Ер қартайса, қазаншы болады,
Бүркіт қартайса, тышқаншы болар.
• Жаулық тартқанның бәрі қатын емес,
Бөрік кигеннің бәрі батыр емес.
• Батырдың басы екеу болмайды.
• Ерді ел мүддесі өсіреді.
• Ер намысына қарай шабады.
• Ат үйірін сағынса,
Артқы аяғын қағынар.
Ер елін сағынса,
Ер-тұрманын тағынар.
• Ердің ерден несі артық?
Бір сөйлеген сөзі артық.
• Аққу құсқа оқ тисе,
Қанатын суға тигізбес.
Айтулы ерге оқ тисе,
Қиналғанын білдірмес.
Арғымаққа оқ тисе,
Жабыдай бап боп туламас.
Қас батырға оқ тисе,
Жамандай боп шуламас.
• Арсыз болса, қыз жаман,
Ақылсыз болса, ұл жаман.
• Жақсы арына құл,
Жаман малына құл.
• Арлы арына қараса,
Арсыз «жеңдім» дейді.
• Ары таза нар жүгін көтереді.
• Ұят – жаман ойдың жүгені.
• Пысықта ұят, зұлымда опа жоқ.
• Тобылғы ұялғаннан қызыл болыпты.
• Үлкен пышақ ұялғаннан өтеді.
• Ұялмас бетке талмас жақ береді.
• Арсыз қолым істеді,
Арлы бетім ұялды.
• Ұяттан кісі өлмейді,
Бетте сызық қалады.
• Жомарт жоқтығын білдірмес.
• Кеңге кең дүние,
Тарға тар дүние.
• Пейілсіз берілген ас кешке жетпес,
Пейілді берген ас естен кетпес.
• Көңіл – бірде көл, бірде шөл.
• Көңілің қалған жерден көш жер қаш.
• Көзі соқырдан көңілі соқыр жаман.
• Ақкөңіл адамға біреудің сырқаты батады.
• Қалған көңілдің мұзы кетсе де, сызы кетпес.
• Қалған көңіл – шыққан жан.
• Адам көңілінен азады, тілінен жазады.
• Жақсы болсаң, жердей бол,
Бәрін шыдап көтерген.
Таза болсаң, судай бол,
Бәрін жуып кетірген.
• Адал істің әулие пірі бар.
• Арамнан алған түйеден адалдан алған түйме артық.
• Айқай әділдіктің белгісі емес.
• Күш есіктен кірсе, әділдің түндіктен шығады.
• Шындық жоқ жерден сұмдық жоқ.
• Шындық бар жерде өтірік байқап жүреді,
Шындық жоқ жерде шіреніп шайқап жүреді.
• Шынымен жыласа, соқыр көзден жас шығады.
• Бал тамған өтіріктен қан тамған шындық артық.
• Шайтанға сенген бақсыны тыңдағанша, шындыққа сенген жақсыны тыңда.
• Туғаныңмен сыйласпасаң, кең дүниеге сыймассың.
• Иманмен қаптап қойғандай.
• Ақыл – Алланың сыйы.
• Ақылды адам ақымақтан да бірдеме үйренеді.
• Ашу асыққанда ақыл басу айтар.
• Ақылдының сөзінен енші алып қал.
• Ашу – пышақ, ақыл – таяқ,
Жона берсең, таусылар.
• Ақылды ердің ішінде алтын ерлі ат жатар.
Ақылды әйел ішінде алтын бесікті ұл жатар.
• Өз ақылын шамалаған қор болмас.
• Ақымақтың ақылы білегінде,
Ақылдының ақылы жүрегінде.
• Кісі ақылымен бай болғанша,
Өз ақылыңмен жар бол.
• Түйесі жоғалмағанның бәрі есті.
Пішені өртенбегеннің бәрі ақылды.
• Көрік үйленгенше,
Ақыл өле-өлгенше.
• Ойсыз ұлдан мисыз құл.
• Игі іс өлмейді,
Ізгі ой өлмейді.
• Маймылдың басы ойнауға жеткенмен, ойлауға жетпейді.
• Елден безген ер болмас,
Өнерлі құл қор болмас.
• Өнегелі қарт жоқ жерде өнерлі жас та жоқ.
• Қорқыттың қобызы түгіл, қияғы да сөйлейді.
• Үйрене алмаған ұстазынан көреді.
• Көп біл, аз сөйле.
• Құдай әлемнен бұрын қаламды жаратқан.
• Ағадан ақыл, атадан нақыл.
• Көлеңкеге қарап көйлек пішпес болар.
• Тәтті өмірдің сұрауы қатты.
• Тазалық – иманның жартысы.
• Сүтпен кірген мінез сүйекпен кетеді.
• Отқа салып ерітсең де,
Алтын, сірә, жез болмас.
Аяққа шұлғау қылсаң да,
Асыл жібек бөз болмас.
• Шыбынға шоқпар көтермес болар.
• Ақсаң, селдей бұл,
Ессең, желдей бол.
• Шалқайғанға шалқай,
Ол Пайғамбардың ұлы емес.
Еңкейгенге еңкей,
Ол әкеңнің құлы емес.
• Жауың тышқан болса, арыстан деп қара.
• Дос деп сынамай, сырыңды айтпа,
Достың да досы бар.
• Алдыңа бір қарасаң, артыңа он қара.
• Тілмен түйілген тіспен шешілмейді.
• Бал тамған тілден у да тамады.
• Айтсам, тілім күйеді,
Айтпасам, ділім күйеді.
• Ақынның тілі қылыштан өткір, қылдан нәзік.
• Атаулы сөз атан түйеге татиды.
• Күңге күле қарасаң, көйлегіне жамау сұрайды.
• Аузында әзілі жоқтың қолында шоқпары болар.
• Көз мыңды көрер,
Көңіл бірді сүйер.
• Тойдың тамашасын бақпа, тағылымын бақ.
• Білек бір болса да, бармақ басқа.
• Біріккен жүз бытыраңқы мыңды алады.
• Саусақ ашсаң, қылтырық,
Жұмсаң, жұдырық.
• Топтанып ұшқан торғайға тұрымтай да бата алмас.
• Дос бергенінің тісіне қарама.
• Алыстағы дұшпаннан аңдып жүрген дос жаман.
• Шын дос басыңа ырза,
Кей дос асыңа ырза.
• Айырылмастай досыңа
Қайырылмастай сөз айтпа.
• Дұшпанға да дос керек,
Палуанға да демер күш керек.
• Күшіне қарай жүк көтер,
Мінезіне қарай дос таңда.
• Дос та – дос, дұшпан да – дос мал барыңда.
• Қылауына қыл түспеген татулық.
• Сыр айтқанда досыңды дұшпаным деп ұқ.
• Бақ келерінде ер ентелей басып асығады,
Бақ кетерінде ер маң-маң басып масығады.
• Бақыт балақтан басқа қонады.
• Адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі.
• Батыр ортақ, бақ жалқы.
• Бармақтай бақ қара суды теріс ағызған ақылдан артық.
• Ер жігіттің:
Аты жақсы болса, бір бақыт,
Жары жақсы болса, бір бақыт.
Қолында жарық болса,
Қараңғылық қашады.
Даналық көзін ашса,
Бақытсыздық қашады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *